مرکز مشاوره دامپزشکی ایرانیان جهت ارایه خدمات دامپزشکی تشکیل شده است, از جمله این خدمات می توان موارد زیر اشاره نمود:

– مشاوره تخصصی توسط اساتید مجرب دانشگاه …

– نقل و انتقالات حیوانات خانگی به مراکز تشخیص و درمان در مواردی که صاحبین امکان جابجایی را نداشته و علاقمند به انجام این امر توسط کارشناسان مرکز می باشند …

– انجام رادیوگرافی در محل نگهداری بیمار …

– اولتراسونوگرافی تشخیصی در محل نگهداری بیمار …

– اولتراسونوگرافی اینونشنال …

– همراهی بیمار در روند انجام MRI، Ct scan و طب هسته ای …

– معاینات تخصصی قلب و اخذ EKG در محل نگهداری بیمار …

– اخذ نمونه های آزمایشگاهی در محل نگهداری و انعکاس پاسخ آزمایش به دامپزشک معالج …

– انجام روند تشخیص و درمان تخصصی توسط متخصصین دامپزشکی در کلینیک های دامپزشکی …

– …

 

فهرست
Call Now Button