دکتر بیتا وزیر

دکترای عمومی دامپزشکی

دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی از دانشگاه تهران

اشتغال بخش خصوصی:

کلینیک دامپزشکی پارسا

اشتغال دانشگاهی:

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

۰۹۰۲۲۰۷۵۷۸۶

تماس از طریق پیامک

فهرست
Call Now Button