دکتر نیما وزیر

دکترای عمومی دامپزشکی

دکترای تخصصی آناتومی دامپزشکی از دانشگاه تهران

دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی

واحد علوم و تحقیقات تهران

اشتغال بخش خصوصی:

کلینیک دامپزشکی پارسا

۰۹۱۲۴۰۶۲۲۹۶

فهرست
Call Now Button